Türkiye'nin Webmaster Forumu

Türkiye'nin Webmaster Forumu (https://www.browseportal.com/)
-   Çocuklara Özel (https://www.browseportal.com/cocuklara-ozel/)
-   -   Montessori Öğretmeni Olmak Ne Anlam İfade Eder ve Neden Tercih Edilir? (https://www.browseportal.com/cocuklara-ozel/1463-montessori-ogretmeni-olmak-ne-anlam-ifade-eder-ve-neden-tercih-edilir.html)

buket 06.Ocak.2019 01:41

Montessori Öğretmeni Olmak Ne Anlam İfade Eder ve Neden Tercih Edilir?
 
Öğretmenlereğitim sistemi içinde çocuklar ve anne babalar gibi büyük öneme sahiptir.* Geleneksel öğretim yöntemleri dışındakimetotlarda öğretmenlerin görüşlerini araştıran çalışmalar yönteme ilişkinkıymetli kaynaklardır. Bu düşünce ile bu çalışmada öğretmenlerin geleneksel birsınıfta öğretmen olmaktan daha ziyade neden Montessori öğretmeni olmayı tercihettikleri ve Montessori öğretmeni olmanın onlar için ne anlam ifade ettiğiniortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışmaya Litvanya’nın Vilnius kentinde bulunanfarklı ülkelerden çocukların olduğu ve Montessori eğitimi veren okulda çalışanyaşları 23 ile 56 arasında değişen beş öğretmen dâhil edilmiştir. Çalışmagrubuna dahil olma kriterleri arasında Vilnius Montessori Preschool’daçalışıyor olmak ve sertifikalandırılmış Montessori öğretmeni olmak yeralmaktadır. Çalışma grubuna dâhil olan beş öğretmen “Montessori Teacher Trainerfor Woodlands Training Center”dan*Montessori eğitimcisi sertifikasına sahip veya bu eğitime devam edenöğretmenlerdir. Araştırmanın yapıldığı okulun uluslararası bir okul olmasıMontessori’nin evrensel çocuk tanımını yansıtmakta iyi bir örnek olacağıdüşünülmüştür.. birinci ve ikinci yazarı çalışma grubunun bulunduğu okuldaHaziran ve Temmuz 2016 tarihlerinde gönüllü olarak çalışmıştır. Araştırmanıntemel soruları öğretmenlerin geleneksel bir sınıfta öğretmen olmaktan dahaziyade neden Montessori öğretmeni olmayı tercih ettikleri ve Montessoriöğretmeni olmanın onlar için ne anlam ifade ettiğidir. Bu bağlamda araştırmanitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen ile yürütülmüştür.Araştırmada kullanılan değerlendirme araçları araştırma problemini açıkçaortaya koyabilecek araştırmacılar tarafından geliştirilen 10 açık uçlu sorudanoluşan Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu ile Genel Bilgi Formudur. .Araştırmacılar tarafından geliştirilen bu formlar İngilizce olarakhazırlanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler açık kodlama yöntemikullanılarak kodlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, bireysellik, saygı, karma yaşgrubu avantajları ve çevre düzenleme temalarının oluştuğu görülmüştür. Temalarbağlamında konu, araştırmacıların deneyimleri, Montessori yaklaşımınınprensipleri, alanyazın ve araştırmalar doğrultusunda tartışılmıştır.Öğretmenlerin Montessori prensiplerini içselleştirdikleri ve Montessoriöğretmeni olmanın onlar için bu prensipler doğrultusunda anlam kazandığısonucuna ulaşılmıştır.*


Tüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 05:59.


Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.36 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.